۹

ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩

ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ١٣٩٩ تلاش برای ساختن جهانی انسانی و عاری از جنگ، خشونت و تباهی، تنها در پرتو دگرپذیری

اطلاعات بیشتر

۲۸

۲۲

۲۳

۱۰

۱۰

انجمن در گذر این سال ها‌‌

انجمن در گذر این سال‌ها ‌‌ ‌🔶‌«جمعه‌های دروازه غار تو خردادماه سال ۱۳۷۹، حال و هوای خاصی داشت. هر جمعه پارک خواجوی کرمانی، میزبان فرشته‌های

اطلاعات بیشتر

۲

کافه کودکانه‌ مرکز مولوی

کافه کودکانه‌های مرکز مولوی، رنگ دیگری به پنجشنبه‌های خیابان مولوی می‌دهد. ۹ نفر از داوطلبانِ پرمهرمان، این پنجشنبه نیز در مرکز مولوی گردِ هم آمدند

اطلاعات بیشتر

۲

کلاس‌های تابستانی مرکز بم آغاز شد

مرکز بمِ انجمنِ حمایت از کودکان کار، هفته‌ی داغی را پشت سر گذاشت. در مرکز بم، کلاس‌های تابستانی مختص دختران و پسران، برگزار می‌شود. کلاس‌های

اطلاعات بیشتر

۳۰

پدیده‌ کودکان کار در دنیا

پدیده‌ی کودکان کار، یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی جهانِ معاصر است. دختران و پسرانی که با سن‌های پایین در خیابان، کارگاه‌ها،

اطلاعات بیشتر

۲۶

‌کودکان کار در شهربازی

‌کودکان کارِ «مرکز مولوی»، به شهربازی مجتمع تجاری ـ فرهنگی کوروش دعوت شدند.‍ ‌به مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی، کودکانِ کار «مرکز

اطلاعات بیشتر